naar SKG Online

Protestantse Gemeente Barneveld

Actie Kerkbalans digitaal

Ervaringen Protestantse Gemeente Barneveld

In 2017 is besloten om een begin te maken met het digitaliseren van Actie Kerkbalans in Barneveld. Andere gemeenten waren inmiddels voorgegaan en er is dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen van de PKN-gemeente in Oegstgeest. “Gelukkig beschikken we nog steeds over voldoende mensen die in januari langs de deuren gaan om Actie Kerkbalans tot een succes te maken”, vertelt de heer List, “het was nog geen echte noodzaak om te digitaliseren, maar we zagen ook voordelen. Bijvoorbeeld het ontlasten van de lopers en vooral dat het gemeentelid zelf de toezegging direct in LRP zet en een e-mail met een keurige terugmelding ontvangt.”

Tijdens de Actie Kerkbalans 2018 is de mogelijkheid geboden om vanaf het jaar daarop over te gaan op de digitale versie. Daarvoor werd een formulier gebruikt, gemaakt met Google Forms, waarmee de leden hun e-mailadres konden doorgeven. Een correct e-mailadres is dan wel van cruciaal belang. Dit jaar was de verhouding 20:80. Het komend jaar stijgt het percentage digitale gebruikers van Actie Kerkbalans naar 25%. Het is opmerkelijk dat 90% van de digitale deelnemers gemiddeld meer bijdraagt dan de papieren deelnemers.

“Het advies was om op tijd te beginnen met de voorbereiding”, gaat de heer List verder, “en dat hebben we gedaan. Actie Kerkbalans digitaal heeft tijd nodig om alles goed (in) te regelen. Je moet je weg zoeken in meerdere systemen. We hebben La Posta gebruikt om gepersonaliseerde brieven te versturen met daarin een linkje naar de digitale folder en de mogelijke betaalwijzen. Je kunt met La Posta ook de reacties op de e-mails monitoren.”

Binnen de gestelde termijn heeft 75% gereageerd. Dat was enigszins tegenvallend, gezien het feit dat de deelnemers zelf actie moesten ondernemen voor het digitaal doorgeven van hun e-mailadres. Na de derde herinnering was de respons 96% ten opzichte van 92% van de papieren variant.

De heer List merkt verder nog op: “Volledig digitaal zou heel mooi zijn, maar zover zijn onze leden nog niet.”