naar SKG Online

Rente rekening-courant

Negatieve rente rekening-courant

Achtergrond en impact

Door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) is de rente al langere tijd erg laag. Banken moeten zelfs rente betalen (op dit moment 0,50%) voor het geld dat ze bij de ECB moeten stallen.
Deze zogenoemde negatieve rente berekenen de banken sinds enkele jaren door aan hun grote klanten zoals ziekenhuizen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, universiteiten en vermogende particulieren. Ook SKG moet sinds vorig jaar een negatieve rente betalen voor het variabele (spaar)geld dat wij bij de banken aanhouden.

Gevolgen voor de spaargelden
Om de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen, is SKG genoodzaakt om een deel van deze extra rentelasten door te berekenen aan de kerkelijke gemeenten. Daarbij wordt een vrijstelling gehanteerd: over een saldo op de Kerkelijke Internetspaarrekening tot €500.000,- wordt geen rente in rekening gebracht. Er kan maximaal één Kerkelijke Internetspaarrekening per klant (entiteit) worden aangehouden. Voor de actieve SKG Spaarcontracten verandert er niets.

Gevolgen voor de saldi op rekening-courant
Voor het aanhouden van een creditsaldo wordt met ingang van 1 april 2020 een variabele rente (op jaarbasis) in rekening gebracht op basis van onderstaande staffel:
-Creditsaldo tot een bedrag van € 5.000,--: 0,00%
-Creditsaldo van € 5.000,-- tot € 1.000.000,--: 0,15%
-Creditsaldo €1.000.000,-- en groter: 0,50%
Dit wordt per maand afgerekend, zodat de gemeente zicht houdt op de ontwikkeling van haar liquide middelen.

Betalingsverkeer en digitalisering tegen lage kosten
SKG wil voor de kerkelijke gemeenten haar dienstverlening tegen lage kosten kunnen blijven aanbieden. Dat geldt voor bijvoorbeeld de betaalbare digitale geldwerving en communicatie door middel van SKG Collect met de bijbehorende app. Daarnaast kunnen colleges geld besparen door het betalingsverkeer via SKG te regelen. Ook in 2020 kost het aanhouden van een rekening-courant nog steeds € 30,- per jaar, ondanks de verder gestegen kosten voor het betalingsverkeer. Op die manier blijft SKG van toegevoegde waarde voor de kerkelijke gemeente.

Veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragen