naar SKG Online

Rente rekening-courant

Negatieve rente rekening-courant

Achtergrond en impact

Als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank, berekenen de banken de zogenoemde negatieve rente van 0,50% aan steeds meer klanten door. SKG betaalt sinds 2019 een negatieve rente voor het variabele (spaar)geld van kerkelijke gemeenten dat wij bij de banken aanhouden. Onlangs hebben de banken landelijk aangekondigd, dat de vrije voeten per 1 januari 2021 verder worden verlaagd. Hierdoor is SKG genoodzaakt om de huidige tarieven, voorwaarden en vrijstellingen te herzien. Hieronder staan de wijzigingen vanaf 1 januari 2021:

Wijziging voor de spaargelden
De vrijstelling blijft vooralsnog onveranderd: over een saldo op de Kerkelijke Internetspaarrekening tot € 500.000,- brengen we geen rente in rekening. De huidige variabele rentevergoeding verlagen we van 0,01% (op jaarbasis) naar 0,00%.

Er kan maximaal één Kerkelijke Internetspaarrekening per klant worden aangehouden. Het vrij opneembaar bedrag per kalendermaand blijft ongewijzigd met een maximum van € 50.000,-. Vanwege de situatie op de geld- en kapitaalmarkt openen we op dit moment geen nieuwe Kerkelijke Internetspaarrekeningen. 

Voor de bestaande SKG Spaarcontracten verandert er niets.

Wijzigingen voor de saldi op rekening-courant
De vrije voet voor de rekening-courant verruimen we van € 5.000,- naar € 25.000,-. Naast minder te betalen negatieve rente binnen deze vrijstelling, hoeft u hierdoor ook de stand van de rekening-courant minder vaak te beheren.

Voor het aanhouden van een creditsaldo wordt een variabele rente (op jaarbasis) in rekening gebracht op basis van de onderstaande staffel:
______________________________________________________________
Huidige staffel sinds 1 april 2020 (per rekening-courant):

- dagsaldo tot een bedrag van € 5.000,--: 0,00%

- dagsaldo van € 5.000,-- tot € 1.000.000,--: -0,15%

- dagsaldo €1.000.000,-- en groter: -0,50%
_______________________________________________________________
Nieuwe staffel vanaf 1 januari 2021 (per rekening-courant):

- dagsaldo tot een bedrag van € 25.000,--: 0,00%

- dagsaldo van € 25.000,-- tot € 50.000,--: -0,25%

- dagsaldo € 50.000,-- en groter: -0,50%
_______________________________________________________________
Dit wordt per maand afgerekend, zodat uw gemeente zicht houdt op de ontwikkeling van de liquide middelen.

Wijziging voor het betalingsverkeer
SKG wil voor de kerkelijke gemeenten haar dienstverlening tegen lage kosten kunnen blijven aanbieden. Dat geldt voor bijvoorbeeld de betaalbare digitale geldwerving en communicatie door middel van SKG Collect met de bijbehorende Appostel app. Daarnaast kunnen colleges geld besparen door het betalingsverkeer via SKG te regelen.

De door SKG gedragen kosten voor het betalingsverkeer zijn in de periode 2017-2020 gestegen van € 400.000,- naar € 550.000,- per jaar, terwijl het tarief van een rekening-courant voor de gemeenten in die periode onveranderd op € 30,- per jaar is gebleven. Vanwege de verwachte stijging in 2021 naar een kostenniveau van € 600.000,- per jaar, zijn we helaas genoodzaakt de kosten voor het aanhouden van een rekening-courant te verhogen naar een tarief van € 40,- per jaar. Voor het reguliere (Europese) betalingsverkeer worden, zoals gebruikelijk, geen kosten in rekening gebracht.

De tarieven voor SKG Collect met de Appostel app, alsmede SKG Cash (oplossing voor afstorten) blijven in 2021 onveranderd. Op deze manier blijft SKG van toegevoegde waarde voor de kerkelijke gemeenten.Veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragen